BR ייעוץ פיננסי ופנסיוני | תכנון פרישה לגמלאות | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פיננסי ופנסיוני | תכנון פרישה לגמלאות | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

השוואת דמי ניהול פנסיה בתכניות השונות


על מנת לבצע השוואת דמי ניהול פנסיה יש לקחת בחשבון שיקולים רבים, אשר רק אחד מהם, הנו דמי הניהול. זהו פרמטר חשוב אך הוא אינו עומד בפני עצמו, למרות שהתקשורת אוהבת לעשות "מטעמים" וכותרות ממנו. לכן, מומלץ להעזר ביועץ פנסיוני טרם ההעברה בכדי לא לגרום לנזק בלתי הפיך לתכניות החיסכון שלכם.

ככלל, ככול שדמי הניהול הנגבים  בתכנית הפנסיונית  גבוהים יותר – סכום החיסכון הצבור  שלכם יהיה נמוך  יותר.

בחלק מהתכניות יש  דמי ניהול הנגבים אך ורק מהסכום הצבור ובחלק מהתכניות ישנם דמי ניהול הנגבים הן מהחיסכון הצבור והן מתשלומי הפרמיה החודשיים.


לדוגמא: הסכום הצבור בסוף השנה היה 100,000 ₪ ודמי ניהול שנתיים של 2% אזי יגבו ממני כ- 2,000 ש"ח במהלך השנה

אם ההפקדות החודשיות הן 1,000 ₪ אזי במידה וגובים ממני גם דמי ניהול מההפקדה, בגובה של 4% , במקרה זה  יגבו ממני בנוסף 40 ₪ לחודש

חשוב לציין, כי קיימות תקרות מקסימליות בחוק לדמי הניהול בכל תכנית ותכנית אולם יש באפשרותכם להתמקח ולנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול שהנכם מוכנים לשלם.

מה הם דמי הניהול המקסימאליים בתכניות הפנסיוניות השונות?

א. קרנות הפנסיה:

א1. קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר ( לדוגמא: מבטחים, קגמ, מקפת )- דמי הניהול אותם רשאית הקרן לגבות הינם אך ורק מתוך תשלומים שהיא תשלם למבוטח בבוא העת (פנסיית זיקנה  פנסיית נכות, פנסיית שארים). החל משנת 2007 דמי הניהול הינם  1.75%.

א2. קרן פנסיה חדשה מקיפה- דמי הניהול המקסימליים  הם 0.5% מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, במונחים שנתיים. בנוסף, 6% מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית. בפועל, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות גובות בממוצע כ-0.34% מהיתרה הצבורה וכ-4.07% מהתשלומים השוטפים.

א3. קרן פנסיה משלימה- דמי הניהול המקסימאליים הינם  1.1%  (נכון ל-2013) וירדו ל-1.05% החל משנת 2014  מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית במונחים שנתיים, וכן עד 4% מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית

ב.   קופות גמל

 ב1.קופות גמל מפעליות-  אלו קופות הפתוחות לאוכלוסייה ספציפית לדוגמא :קופת גמל להנדסאים, לאחיות או עובדי התעשייה האווירית ,עובדי בנק לאומי וכד'. בקופות אלה דמי הניהול נגבים על פי ההוצאות בפועל והם נעים ברובם סביב  0.3%-0.6% לשנה מסך הצבירה.

ב2. קופות גמל  פרטיות –דמי ניהול  מקסימאליים של 1.1% לשנה מסך הצבירה( נכון ל-2013)  אשר ירדו ל- 1.05% בשנת 2014 . בנוסף דמי ניהול מקסימליים של 4%  מסך ההפקדות

דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנת 2012 בכל קופות הגמל  היו 0.86% ,אך צריך לקחת בחשבון שדמי ניהול אלו כוללים גם את קופות הגמל  המפעליות בהן דמי הניהול נמוכים משמעותית.

מומלץ לבדוק אם אתם שייכים לסקטור מסוים המאפשר לכם להפקיד לקופות מפעליות וזאת כדי לחסוך בדמי ניהול כמו כן, לא כל הגופים גובים דמי ניהול מההפקדות ולכן מומלץ לבדוק מי הם . נכון לשנת 2013 חברת מגדל ובית ההשקעות ילן-לפידות אינם גובים דמי ניהול מההפקדות .אך זו מדיניות שיכולה להשתנות ולכן מומלץ לבדוק תחילה.

 ג.   קרנות השתלמות

 ג1. קרנות השתלמות מפעליות- אלו קרנות השתלמות  הפתוחות לאוכלוסייה ספציפית לדוגמא :קרנות השתלמות  לרופאים, משפטנים, עובדי המדינה וכד'. בקופות אלה דמי הניהול נגבים על פי ההוצאות בפועל והם נעים ברובם סביב  0.2%-0.6% לשנה מסך הצבירה.

 ג2.קרנות השתלמות פרטיות- דמי הניהול המקסימאליים אותם רשאית חברה מנהלת של קרן השתלמות לגבות עומדים על 2% מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמית. בקרנות השתלמות, לא ניתן לגבות דמי ניהול על ההפקדות.

דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנת 2012 בכל קרנות ההשתלמות היו 0.77% ,אך צריך לקחת בחשבון שדמי ניהול אלו כוללים גם את קרנות ההשתלמות המפעליות בהן דמי הניהול נמוכים משמעותית

מומלץ לבדוק אם אתם שייכים לסקטור מסוים המאפשר לכם להפקיד לקרנות השתלמות  מפעליות וזאת כדי לחסוך בדמי ניהול.

ד.    ביטוחי מנהלים 

     בביטוחי המנהלים חלו מספר שינויים מבחינת גביית דמי ניהול במרוצת השנים עד שנת 2004.

     ד1. פוליסות מסוג "עדיף-"

פוליסות מבטיחות תשואה-תכניות שנמכרו עד שנת 1990 בתכניות אלו לא נגבו דמי ניהול וחברות הביטוח קיבלו למעשה את פער התשואה בין אגרות החוב שקיבלו מהמדינה לבין התשואה שניתנה למבוטח.  לדוגמא :בקרן ה' התשואה למבטח היתה 5.2% ואילו  למבוטח 4.25%.
משתתפות ברווחים-נמכרו החל מ-1991 ועד שנת 2004. דמי הניהול שנגבו היו 0.6% מסך הצבירה+ 15% מהרווחים הריאליים (אם היו) +גורם פוליסה (דמי ניהול חשבון)של כ-20 ₪ (נכון ל-07/2013)
    ד2.  פוליסות מסוג מעורב-היו נפוצות בשנות ה-80 ונמכרו עד 2004 . דמי הניהול שנגבו היו 0.6%    מסך הצבירה+ 15% מהרווחים הריאליים (אם היו) +גורם פוליסה (דמי ניהול חשבון  חודשיים ) של כ-20 ₪ (נכון ל-07/2013)

 החל משנת 2004-2012 דמי הניהול בפוליסות אלו  נחלקים לדמי ניהול מפרמיה ולדמי ניהול מחיסכון מצטבר.בתכניות אלו הותר  לחברות הביטוח לגבות דמי ניהול מחיסכון עד ל-1% בשנה או לגבות דמי ניהול מחיסכון בשיעור גבוה יותר שאישר המפקח אך לא יותר מ-2% לשנה. באשר לדמי ניהול מפרמיה בפוליסה נקבע השיעור המקסימלי של דמי הניהול שייגבו כאשר אושרו שלושת המודלים שלהלן:

א. מודל קבוע – דמי הניהול מפרמיה ודמי הניהול מצבירה הם  קבועים לכל תקופת הביטוח עד 11% דמי ניהול מפרמיה ועד 1% מהחיסכון המצטבר  בשנה.
ב. מודל יורד – שיעור התחלתי של 13% מהפרמיה היורד במשך 12 שנה כאשר הממוצע הרב שנתי הוא של 11% מפרמיה. דמי הניהול מהחיסכון במסלול זה הם 1%
ג.מודל גמיש – מאפשר למבוטח להקטין את דמי הניהול מפרמיה על חשבון הגדלת דמי הניהול מחיסכון. במודל זה קיימות מספר אפשרויות בחירה
 

 החל משנת 2013 ניתן לגבות עד 1.1% מהצבירה ועד 4% מההפקדה.

החל משנת 2014, דמי הניהול המרביים שניתן יהיה לגבות מהצבירה ירדו ל-1.05%.

השוואת דמי ניהול פנסיה - מי מקבל את דמי הניהול?

 אם התכנית נפתחה ישירות מול חברת הביטוח או בית ההשקעות הרי שכל דמי הניהול הם של הגוף המנהל את כספנו.

 במידה והסוכן ביטוח/הבנק  פתח את התכנית עבורנו הרי שדמי הניהול יתחלקו בין הסוכן/הבנק  לבין הגוף המנהל את הכסף . בעוד הבנק גובה דמי ניהול קבועים (באחוזים) הרי שאצל הסוכנים אופן החלוקה בינם לבין הגוף המנהל את הכסף, יכול להשתנות- הן באופן החלוקה  והן בין הגופים השונים. ייתכן מצב שבו אחד הגופים המנהלים את הכסף-ירצה לעודד את מכירת תכניותיו ולכן יסכים לתת לסוכן- תגמול גבוה יותר מאשר המתחרים שלו. לסוכני ביטוח אין תמריץ להוריד לכם את דמי הניהול שכן במקרה שכזה הוא פוגע בהכנסתו .

חופש הניוד (ברוב התכניות) מאפשר לכם לעבור מתכנית לתכנית ולהוזיל דמי ניהול ולכן גופים המעוניינים שתמשיכו לנהל את כספם אצלם-יהיו מוכנים  להציע לכם דמי ניהול תחרותיים

טיפ: כשאתם עורכים השוואת דמי ניהול פנסיה, בדוחות השנתיים מופיעים דמי הניהול ששילמתם בפועל במקביל מצוינים דמי הניהול הממוצעים ששילמו כלל העמיתים בתכנית הנ"ל . אם דמי הניהול ששילמתם גבוהים מהממוצע- מומלץ לפנות לגוף המנהל ולנסות להוריד את דמי הניהול שלכם.

לקוחות ממליצים


לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין