BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

פנסיה בימי קורונה


בתקופה מאתגרת זו שבה איננו יודעים מה יילד יום ומה תיהיינה הסנקציות החדשות , אנסה להתייחס לכלל התכניות הפנסיוניות שלכם, לאור ריבוי השאלות ואי הבהירות .

 

הוציאו אותי לחל"ת –מה קורה עם ההפקדות לתכניות הפנסיוניות שלי?


בחופשה ללא תשלום –אין שכר ולכן אין הפקדות לתכניות פנסיוניות . 
במקרה זה יש להבדיל בין התכניות הפנסיוניות השונות .


א. קרן פנסיה  ותיקה (מקפת ,מבטחים ,קג"מ נתיב ועוד המנוהלות ע"י עמיתים) 


על פי תקנון הקרן, קיים כיסוי ביטוחי בנכות (אובדן כושר עבודה) באופן מלא עד חודשיים ימים ממועד היציאה לחל"ת, כך שזכאותכם  לתשלום קצבת נכות (אובדן כושר עבודה) נפגעת רק לאחר אי תשלום דמי גמולים עבור שלושה חודשים.
אי תשלום של דמי גמולים בגין חודשיים, אינו פוגע בזכות לכיסוי ביטוחי בנכות, אלא רק לא מוסיף צבירה נוספת לקצבת הזקנה בתקופה זו. 
!!!כדי לשמור על רצף ביטוח מעבר לתקופה זו מומלץ לפנות לקרן לבירור תשלום דמי גמולים באופן עצמאי .

 

ב. קרן פנסיה חדשה 


בהפסקת הפקדות לתכנית זו –הכיסויים הביטוחיים למקרה של אבדן כושר עבודה או מוות חלילה –ישמרו באופן אוטומטי למשך 5 חודשים נוספים . היות ואין הפקדות לקרן ,העלות של הכיסוי הביטוחי לתקופה של 5 חודשים ,תגבה מתוך היתרות הצבורות שלכם בקרן. אם אין ברצונכם לפגוע בצבירה –ניתן לפנות לקרן הפנסיה ולבקש לשלם בגין הכיסויים באופן נפרד.
אם בתום חמישה חודשים לא חזרתם לעבוד –יש לפנות לקרן הפנסיה (בתחילת החודש החמישי) ולבקש לשלם באופן עצמאי על מנת לשמור על הביטוחים הקיימים  עד לחזרה סדירה לעבודה-זאת בהתאם ליכולתכם ולאפשרויותכם .אם אינכם חוזרים למעגל העבודה –פנו ליעוץ.


משיכה שלא כדין :
 1.על כספי התגמולים:  תשלום מס שולי  או מס של 35% -הגבוה  מביניהם !!!  .
2. פיצויים: מהמעסיק האחרון –לא ניתן כל עוד אין סיום יחסי עובד –מעביד ואין מכתב שחרור כספי מעביד. לגבי כספי פיצויים של מעסיקים קודמים יש לבדוק באופן פרטני.
!!!  משיכה שכזו –תפגע בפנסיה שלכם באופן אנוש ואף בכיסויים הביטוחיים שלכם –אל תפדו כספים בטרם תתייעצו עם אנשי מקצוע.


ג. ביטוח מנהלים 


לכל חברת ביטוח יש מדיניות שונה . בחברת מנורה לדוגמא –לאחר שהמעסיק ידווח על יציאתכם לחל"ת –הכיסוי הביטוחי אם ישנו (למקרה של אבדן כושר עבודה ו/או מקרה מוות) ישמר למשך 3 חודשים נוספים ללא עלות. החל מהחודש הרביעי יש להסדיר באופן עצמאי את הביטוחים ולכן  יש לפנות לחברת הביטוח במהלך החודש השלישי.
מומלץ לפנות לחברת הביטוח שלכם ולבדוק  מה המדיניות שלה !
!!  משיכה שלא כדין כמוה כמשיכה מקרן פנסיה חדשה (סעיף ב') .

 

ד. קרן השתלמות 


כשכיר –אין אפשרות להמשיך ולהפקיד לבד לקרן כדי להגדיל את החיסכון. במידה ותחזרו לעבוד –ההפקדות יימשכו.
כעצמאי – ההפקדה תלויה ביכולתכם . אם יש אפשרות לחסוך בקרן –כדאי ומומלץ עד לגובה התקרה השנתית של 18,600 ₪ (נכון לשנת 2020) אם אין אפשרות –מפסיקים הפקדות עד שהמצב הכלכלי ישתפר.
1. האם כדאי לי לפדות את קרן ההשתלמות שלי אם היא נזילה ?  
במשיכה כעת –תממשו את ההפסדים שלכם.  אם אינכם זקוקים לכסף ואתם מניחים שהמשבר יעבור ונחזור לשגרה –סביר להניח שהשווקים יתקנו ויחזרו לעלות . לא ניתן לנבא מה יקרה אך ברוב המשברים בעבר –השווקים תיקנו .
2. האם כדאי לי לפדות קרן השתלמות לא נזילה?
משיכה בטרם חלפו 6 שנים – נחשבת למשיכה שלא כדין ויחול עליה מס של 47% .כאן  אתם ניזוקים פעמיים !!!  גם תממשו הפסדים וגם תשלמו מס על הרווחים שצברתם עד כה.
!!  חשוב לציין שמשרד האוצר שוקל להתיר לפדות קרנות השתלמות לא נזילות ללא קנס , לכן מומלץ להמתין להבהרות  .
3. האם כדאי לקחת הלוואה כנגד קרן השתלמות ?
אם נקלעתם למצוקת נזילות אך אתם צופים שעם החזרה לשגרה ,תמשיכו לעבוד כרגיל ויהיה מאיפה להחזיר את ההלוואות –מומלץ לבחון עם הגוף שבו מתנהלת הקרן –את תנאי ההלוואה ,יש מגוון מסלולים ומגוון אפשרויות שיכולות להתאים לכם .

ה. קופת גמל 


כשכיר –גם כאן אין אפשרות להמשיך ולהפקיד לבד לקופה  כדי להגדיל את החיסכון. במידה ותחזרו לעבוד –ההפקדות יימשכו.
כעצמאי- בהתאם ליכולת .
1. האם כדאי לי לפדות את קופת הגמל  שלי?  
כאן יש להבחין בין משיכה כדין ומשיכה שלא כדין :
משיכה כדין: 

1.1. לעצמאי: כספים שהופקדו עד 12/2005 הינם נזילים לאחר 15 שנים או החל מגיל  60 ובתנאי שחלפו 5 שנות ותק  . כספים שהופקדו מ-2006-2007 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנות ותק. כספים שהופקדו החל מ-2008 ניתנים למשיכה  כקצבה ורק החל מגיל פרישה.

1.2   לשכיר: כספים שהופקדו עד 2005 ניתנים למשיכה בהגיעו לגיל 60,  אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות. פרש העמית מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום אשר לא הפריש בעבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו. כספים 2005-2007 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 ו 5 שנות ותק . ואילו כספים שהופקדו החל מ-2008 ניתנים למשיכה רק בגיל פרישה ורק כקצבה.
משיכה שלא כדין :  
 תשלום מס שולי  או מס של 35% -הגבוה  מביניהם !!!  .
גם כאן , המשמעות היא נזק כפול – גם מימוש הפסדים וגם תשלום מס על הרווחים . אם יש לכם אורך רוח ואינכם נדרשים בדחיפות לכסף –מומלץ להמתין או להתייעץ  .
!!  ניתן גם לבדוק קבלת הלוואה כנגד הכספים בקופת הגמל מהגוף בו מתנהל החיסכון.


  
האם כדאי לנצל ימי חופשה ?


ניצול ימי חופשה אפשרי ובתקופה זו המשכורת משולמת כרגיל  וכך גם ההפקדות.

 

ואם אני בבידוד ?


בידוד כמוהו כמחלה ולכן הנכם זכאים לניצול ימי המחלה . בתקופת ימי המחלה –המעביד ממשיך לשלם שכר ולכן גם ימשיך להפקיד לתכניות הפנסיוניות כרגיל.
בתקופת הבידוד אסור לפטר עובד!!

עברתי את גיל 60 האם כדאי לי לפרוש לפנסיה ?


גיל פרישה כחוק הינו 62 לאישה ו 67 לגבר.
ניתן לממש את הפנסיה החל מגיל 60 אולם עד לגיל פרישה כחוק – ההכנסות מהפנסיה ימוסו כמו כל הכנסה רגילה בהתאם למדרגות המס .
החל מגיל  פרישה כחוק – הנכם זכאים להטבות מס .לשם מימוש ההטבות יש להתנהל הן מול מס הכנסה והן מול הגופים המנהלים את תכניותכם הפנסיוניות.
במקרים אלו –מומלץ וכדאי לפנות ליעוץ פנסיוני על מנת לממש את תכניותכם בצורה מושכלת, בהתאם לצרכיכם  ובמינימום תשלום מס !!  

ככלל, רוב הכספים הפנסיוניים שלכם מושקעים בשווקים הפיננסיים החווים כעת ירידות חדות בכל רחבי העולם , אם אתם שונאי סיכון ומניחים שהרע עוד לפנינו – יש באפשרותכם לעבור למסלולי השקעות יותר סולידיים עד חלוף הזעם.  אם אתם אופטימיים ומניחים שבחלוף ההיסטריה –נחזור לשגרה, השווקים יתקנו ותיהיינה עליות –המתינו בסבלנות ואל תבצעו פעולות פזיזות ובלתי הפיכות. זכרו –רוב הכספים נהנים מפטור ממס רווחי הון- כל עוד הם נמצאים בתכניות הפנסיוניות. כאשר המצב ישתפר לא תוכלו לשוב ולהפקיד את הכספים שמשכתם באותן תכניות .

בנוסף, אל תזניחו ואל תתעלמו מההודעות הנשלחות אליכם מהגופים השונים , כיון שאתם עלולים לפגוע בביטוחים הקיימים למקרה אבדן כושר עבודה ,מקרה מוות וכמובן בחסכונות שלכם.
בפניותכם אל חברות הביטוח ובתי ההשקעות –הקפידו לתעד את השיחות ואת שמות האנשים עימם שוחחתם. נסו לבקש את התשובות במייל על מנת שיהיו לכם אסמכתאות. 
אל תהססו לפנות אלינו בשאלות /בקשות/הבהרות   בנושאים החשובים הללו. אנחנו זמינים עבורכם במייל ובטלפון.

ליצירת קשר>>

מאחלת לכם בריאות וחזרה מהירה לשגרה.  

לקוחות ממליצים

לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין