BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

מה ההבדל בין "מוטב" "שאיר" ו"יורש" בתכניות הפנסיוניות שלנו?


במקרים רבים, במהלך שנות חיינו, אנו משנים את הסטטוס שלנו מ"רווק/ה ל"נשוי/אה או גרוש/גרושה ,אלמן/אלמנה וזאת מבלי לעדכן או לשנות את האנשים /גופים שאליהם אנו רוצים להוריש את הכסף במקרה מוות.
במהלך הייעוץ, אני פוגשת זוגות/משפחות שבתכניות שלהם מופיעים ההורים כיורשי הכסף או האישה הגרושה וכד' .
תכנון מושכל, כחלק מתהליך הייעוץ הפנסיוני, הוא קריטי על מנת למנוע משברים פיננסיים במשפחה, סכסוכי ירושה ומצבים בהם מי שיקבל את הכסף שלנו יהיה הגורם שכלל לא רצינו.

סעיף 147 לחוק הירושה ,התשכ"ה -1965 קובע כי: "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".
המשמעות של סעיף זה הינה שהכספים הקיימים בתכניות הפנסיוניות שלנו אינם נכללים בעיזבון אלא אם הוגדר אחרת (בצוואה למשל).


קיימות 3 הגדרות עיקריות הרלבנטיות לתכניות הפנסיה השונות:

1. יורשים

עפ"י חוק הירושה היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

 א. מיהו יורש על פי דין |(בהעדר הוראה אחרת או צוואה)?

> מי שהיה במות המוריש בן-זוגו
> ילדי המוריש וצאצאיהם
> הוריו וצאצאיהם
> הורי הוריו וצאצאיהם .

לדוגמא : במקרה של אלמנה ו-2 ילדים , הכסף יחולק חצי לאלמנה וחצי (שווה בשווה ) לילדים.
היורשים, בעזרת צו ירושה –יוכלו לממש את זכויותיהם.

ב. מיהו יורש על פי צוואה?

מי שזהותו נקבעה בצוואה שנערכה על ידי המוריש . בצוואה המוריש קובע למי יועבר הכסף, באיזה היקף ובאיזו צורה -בין אם לקרובי משפחתו (לרבות אופן החלוקה) , לחבריו ,לעמותה כלשהי וכד'. היורשים בעזרת צו קיום צוואה –יוכלו לממש את זכויותיהם .

2. שארים

על פי חוק פיצויי פיטורין סעיף 5 הגדרת שארים הינה :

> בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח ( לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968)

לעונים על הגדרה זו –חלוקת כספי הפיצויים תיהיה בחלקים שווים

> באין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

לעונים על הגדרה זו –חלוקת כספי הפיצויים תיהיה על פי החלטת בית הדין האזורי לעבודה.

!!! הגדרת שארים בקרן פנסיה היא שונה במעט , ונקבעת בתקנון של כל קרן וקרן.
לדוגמא :
בקרנות הפנסיה הוותיקות ההגדרה לשארים עפ"י התקנון (01.2012) היא :

> אלמן/ה-קיימת הבחנה בין:
אלמן/ה מבוטח/ת– בן/בת זוג שגר עם המבוטח/ת ביום בו נפטר/ה ובלבד שגר/ה עמה/ו לפחות שנה אחת רצופה או שגר/ה עימה/ו ויש להם ילד משותף
אלמן/ה פנסיונר/ית –בן /בת הזוג של הפנסיונר/ית ובלבד שהתקיימו 2 תנאים:

1. היו לבני זוג לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרו במשך לפחות שנה רצופה לפני מות הפנסיונר/ית

2. היו לבני זוג לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרו במשך לפחות שנתיים רצופות לפני מות הפנסיונר/ית

> יתום-ילד של המבוטח או פנסיונר שנפטר, ילד מאומץ של המבוטח או פנסיונר שנפטר או ילד חורג שכל פרנסתו הייתה על המבוטח/פנסיונר ביום בו נפתר וכן בתנאי שלא מלאו לו 21 שנים או שאינו עומד ברשות עצמו.

> הורה-אחד מהשניים:
 אביו או אמו של מבוטח/פנסיונר שנפטר, שאינו עומד ברשות עצמו וכל פרנסתו הייתה על המנוח ביום בו נפטר.
 אביו או אמו של בן זוגו של המבוטח/פנסיונר שנפטר, שאינו עומד ברשות עצמו וכל פרנסתו הייתה על המנוח ביום בו נפטר.

בקרנות הפנסיה החדשות אם ניקח את קרן הפנסיה של מגדל "מגדל מקפת אישית" כדוגמא, ההגדרה לשארים עפ"י התקנון (יולי-2013) היא:
> אלמן/ה– איש/ה או ידועה בציבור ,עפ"י פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת.

> יתום –בן של מבוטח שנפטר או של פנסיונר שנפטר ,לפי העניין, או בן מאומץ כחוק כאמור, וכן בן חורג שכל פרנסתו הייתה על המבוטח שנפטר או על הפנסיונר שנפטר, לפי העניין, והכל אם טרם מלאו להם 21 שנים וכן בן מוגבל או בן מוגבל נבחר.

> בן מוגבל-בן של מבוטח או פנסיונר שנפטר ,אשר מחמת מצב בריאותו, אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל לכלכל את עצמו בהגיעו לגיל 21 (כפוף לתנאים נוספים)

> הורה-אמו ו/או אביו של מבוטח ,או הורה חורג או הורה מאמץ, שהיו תלויים בו בפרנסתם ושהיו סמוכים על שולחנו במועד פטירתו ואין להם מקור הכנסה אחר למעט קצבת ביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה.

> הורה נבחר– אמו ו/או אביו של מבוטח ,או הורה חורג או הורה מאמץ, או אחד מהורי אשתו שהמבוטח רכש בגינם פנסיה בהתאם לתנאים בתקנון הקרן.

> בן מוגבל נבחר– בן של מבוטח או פנסיונר שנפטר ,אשר מחמת מצב בריאותו, אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל לכלכל את עצמו בהגיעו לגיל 21 שהמבוטח רכש בגינו פנסיה בהתאם לתנאים בתקנון הקרן.

!!! גם במקרה בו המוריש מצווה את כספי הפיצויים (בקרן פנסיה, קופת ביטוח או קופת גמל) ליורשים שאינם עונים על ההגדרות הנ"ל ,הרי שכספי הפיצויים יועברו אך ורק לשארים.

3. מוטבים

מי שנקבע ע"י המבוטח ( בביטוח מנהלים) או העמית (בקרן פנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל) כזכאי לקבל את הכספים במקרה מותו בהתאם לאמור בתכנית.
המוטב/ים יכולים להיות אדם, תאגיד, עמותה או חברה. במקרים אלו יש לציין שם ומספר ת.ז. ו/או שם התאגיד/חברה ומספרה . לא ניתן למנות את חיית המחמד כמוטבת לשם הדוגמא.
המבוטח או העמית אינו חייב לקבוע מוטבים !! אם אין מוטבים – הכסף יועבר על פי צו ירושה או צו קיום צוואה .
ניתן לשנות את המוטבים בכל עת, על פי הודעה בכתב שבה אנו מציינים את המוטבים החדשים .
יש לקחת בחשבון שכאשר הילדים הקטינים (עד 18) רשומים כמוטבים, האפוטרופוס שלהם ומי שינהל בפועל עבורם את כספם הוא – ההורה הנותר, כיון שההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים ( עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962).
בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות התקנונים הם אלו המסדירים את זכויות העמית ,לרבות הוראות מינוי מוטבים . אם מינוי המוטבים לא הוגדר בצורה מפורשת (לדוגמא המוטבת : "אשתי" ) או שקיימת צוואה, המתנה את קבלת הכספים בביצוע פעולות מסוימות –עלול הדבר לגרור לסיבוכים בשחרור הכספים מידי הקופה עד כדי פנייה לערכאות משפטיות.
יש לזכור כי אי מינוי מוטבים יכול לעכב את קבלת הכספים במקרים של מחלוקות/טענות של היורשים.

אז מה קיים בכל תכנית ותכנית?

בקרנות הפנסיה – הכסף יעבור לשארים כפי שהם מוגדרים בתקנון של אותה קרן פנסיה. באין שארים על פי התקנון –כספי הפיצויים יעברו לשארים כפי שהם מוגדרים בחוק פיצויי פיטורין וכספי התגמולים למוטבים. באין שארים מכל סוג שהוא אזי למוטבים הרשומים ואם אין מוטבים רשומים –ליורשים על פי חוק.

בביטוחי המנהלים וקופות הגמל – כספי הפיצויים יעברו לשארים כפי שהם מוגדרים בחוק פיצויי פיטורין וכספי התגמולים למוטבים. אם אין מוטבים רשומים – ליורשים על פי חוק.

קרנות ההשתלמות-הכסף יעבור למוטבים הרשומים . באין מוטבים – ליורשים על פי חוק.

לסיכום, יש לתכנן את אופן ההעברת הכספים בצורה מושכלת ובהתאם למגבלות הקיימות בחוק.
> הקפידו לרענן את המוטבים/יורשים מידי תקופה על מנת לוודא שזה תואם את רצונותיכם וצרכיכם בהווה.
> הקפידו לציין את שמות המוטבים (שם+שם משפחה) ,ת.ז. שלהם ואחוז החלוקה המבוקש.
> אם מדובר בעמותה /חברה וכד' ובתנאי שהינה ישות משפטית –ציינו את שמה המדויק ומספרה .
> ציינו למי יעבור הכסף במקרה של פטירת המוטב טרם מות בעל התכנית .
> אם קיימת צוואה –וודאו שהיא נמצאת בידי הגוף המנהל את התכנית.
> בדקו את משמעות ההורשה לילדים קטינים במקרה הספציפי שלכם.

לקוחות ממליצים

לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין